foto
Praktijk voor Logopedie Naarden Bussum
.
Vergoedt de verzekering alles?

De kosten

home > De kosten
Praktijkadres:
Herenstraat 63
1406 PA Bussum
tel (035) 69 303 53
www.logopedienaardenbussum.nl
info@logopedienaardenbussum.nl
Aangesloten bij:
NVLF nvlf beeldmerk
Hanenregister
Register Preverbale Logopedie

Praktijk voor logopedie Naarden BussumVergoeding
De basisverzekering dekt in bijna alle situaties de logopedische klachten. Kijk in de polisvoorwaarden voor de dekking van uw zorgverzekeraar. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL). Daarnaast betaalt u mogelijk een deel van de behandeling zelf via het eigen risico (vanaf 18 jaar). De declaraties van de behandelingen worden direct bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Maakt u gebruik van een restitutiepolis of mocht blijken dat u onvoldoende of niet verzekerd bent, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de declaraties.Verhindering
U kunt tot 24 uur voor het afgesproken behandeltijdstip een afspraak afzeggen of verzetten zonder dat hier kosten aan verbonden zijn. Indien u uw afspraak binnen 24-uur vóór de afgesproken tijd moet annuleren of niet nakomt, zal de zorgverzekeraar de behandeling niet vergoeden en zijn wij genoodzaakt 33 euro in rekening te brengen.

_________