foto
Praktijk voor Logopedie Naarden Bussum
.

Hanen

home > Logopedie > Hanen
Praktijkadres:
Herenstraat 63
1406 PA Bussum
tel (035) 69 303 53
www.logopedienaardenbussum.nl
info@logopedienaardenbussum.nl
Aangesloten bij:
NVLF nvlf beeldmerk
Hanenregister
Register Preverbale Logopedie
Hanencursus™ voor ouders


Praten doe je met z'n tweeën™
Een programma om de communicatie met en de taalontwikkeling van uw kind te verbeteren
hanen cursus
Praten doe je met z'n tweeën™
De Hanencursus™ voor ouders 'Praten doe je met z'n tweeën™' is een programma gericht op ouders met jonge kinderen die een vertraagde taalontwikkeling hebben. Bij een vertraagde taalverwerving is het belangrijk om kinderen en het gezin zo vroeg mogelijk te begeleiden in de communicatie. Omdat ouders belangrijk zijn voor de taalontwikkeling van hun kind, ondersteunt het Hanen Ouderprogramma hen stap voor stap bij het verbeteren van de communicatie met en het stimuleren van de taalontwikkeling van hun kind.
Dit ouderprogramma is gericht op ouders van kinderen in de leeftijd van 1½ tot 5 jaar, met een taalontwikkelingsachterstand. Het is ook geschikt bij een combinatie met een algehele ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke handicap. Het communicatieniveau kan variëren van niet of nauwelijks spreken tot spreken in maximaal driewoordenzinnen. De Hanencursus is niet voor alle taalproblemen de aangewezen hulpvorm. Daarom is logopedisch onderzoek en een gesprek vooraf altijd nodig.
De Hanencursus™ voor ouders is ontwikkeld door het Hanen Centre in Canada. De cursus Praten doe je met z'n tweeën wordt gegeven door een gecertificeerd Hanenlogopedist, soms in samenwerking met een collega-logopedist.

Werkwijze
Voordat het ouderprogramma van start gaat, neemt de logopedist een diagnostisch onderzoek af om het communicatie- en taalontwikkelingsniveau van het kind te bepalen. Soms is dit vooronderzoek al gedaan. Daarnaast vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Het programma bestaat uit een combinatie van groepsbijeenkomsten en huisbezoeken.
Tijdens acht groepsbijeenkomsten wordt er elke keer een thema behandeld. Daarnaast geven de bijeenkomsten gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen. Aan het eind van iedere groepsbijeenkomst wordt een zogenaamd actieplan uitgedeeld voor de thuisopdrachten.
In de huisbezoeken bespreekt de logopedist met de ouders de interactie met hun kind en krijgen zij handvatten om Hanen in hun dagelijks leven toe te passen. Tijdens het huisbezoek wordt een video-opname gemaakt en bekeken van het samenspel tussen ouder en kind. Het programma wordt afgerond met een eindgesprek. De eerste video-opname wordt vergeleken met de laatste en er wordt een plan gemaakt hoe de ouders verder kunnen gaan met het stimuleren van de taal van hun kind.

Materiaal
Voor het programma wordt gebruik gemaakt van het boek Praten doe je met z'n tweeën; een praktische handleiding voor ouders van kinderen met een vertraagde taalverwerving. Uitgeverij SPW.
hanen cursus

Wat leren ouders?
De Hanencursus™ voor ouders gaat ervan uit dat ieder kind taal leert in zijn dagelijkse omgeving. Tijdens de cursus kunnen ouders ontdekken hoe zij hun houding en de dagelijkse routines kunnen gebruiken om hun kind te helpen met het leren van taal en communiceren. Ouders leren strategieën om de communicatie met hun kind op gang te brengen en te onderhouden. Daarnaast leren zij hoe de interactie met hun kind de taalverwerving kan stimuleren.

Effect Hanen™ Ouderprogramma
Onderzoek naar de effecten van het programma op ouders laat zien dat zij het programma als zeer ondersteunend en verhelderend ervaren. Ouders krijgen door het werken met deze methode het gevoel dat ze beter met hun kind kunnen communiceren en dat ze beter begrijpen wat hun kind bedoelt.

Kosten
Met een verwijsbrief van de huisarts worden de kosten vergoed door de zorgverzekeraar.

Wilt u zich aanmelden of heeft u vragen
www.logopedienaardenbussum.nl;
info@logopedienaardenbussum.nl;

Voor meer informatie over het Hanen Centre in Canada:
www.hanen.org


Dorien Walbeek

Hanen™-gecertificeerde logopediste

Praktijk voor Logopedie Naarden-Bussum
Sint Vitusstraat 5
1404 HP Bussum
035-6930353

De brochure is ook als pdf beschikbaar. (196 kB)

_________