foto
Praktijk voor Logopedie Naarden Bussum
.

Stem, spraak, taal, gehoor en slikken

home > Logopedie > Stem, spraak, taal, gehoor en slikken
Praktijkadres:
Herenstraat 63
1406 PA Bussum
tel (035) 69 303 53
www.logopedienaardenbussum.nl
info@logopedienaardenbussum.nl
Aangesloten bij:
NVLF nvlf beeldmerk
Hanenregister
Register Preverbale Logopedie
Achtergrondinformatie LogopedieLogopedie kent vijf deelgebieden: stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Daarnaast behandelen logopedisten aanverwante stoornissen zoals ademhalings­stoornissen. Op deze pagina vindt u informatie over deze deelgebieden en de logopedische problemen die voorkomen.

De stem is het middel om verstaanbaar te communiceren met anderen. Klankkleur, luidheid en toonhoogte spelen mee in hoe de boodschap overkomt. Wat je zegt kan een andere betekenis krijgen doordat je stem anders klinkt, of een andere intonatie gebruikt als je de woorden uitspreekt.

We spreken in zinnen die bestaan uit woorden, lettergrepen en letters. Elke letter heeft zijn eigen klank. Woorden bestaan uit verschillende klanken achter elkaar. Kinderen leren de klanken door te imiteren. Door het verkeerd uitspreken van een klank (of combinaties ervan) kunnen woorden een andere betekenis krijgen of de verstaanbaarheid minder voldoende zijn.

Taal is onmisbaar om informatie uit te wisselen. Als je de taal niet of onvoldoende beheerst òf moeite hebt met afstemmen met de luisteraar, ben je beperkt in je mogelijkheid om met anderen te communiceren.

Communiceren is een combinatie van spreken en luisteren, die twee functies horen bij elkaar. Je reageert op wat de ander zegt en hoe jij dat waarneemt. Als je iets niet helemaal verstaan hebt, vraag je om herhaling. Op het gebied van problemen rondom het gehoor kan de logopedist hulp bieden. Het leren van spraakafzien kan een goede ondersteuning zijn van het restgehoor. Ook hoortraining na cochleaire implantatie valt onder de logopedische behandeling.

Logopedisten behandelen problemen die met slikken te maken hebben. Door een neurologische ziekte of een beroerte kunnen slikproblemen ontstaan. Ook bij heel jonge kinderen kunnen er problemen in de mond voorkomen bij zuigen, slikken en kauwen. Oorzaken zijn neurologische afwijkingen of bijvoorbeeld een lange periode van sondevoeding. De logopedist zorgt dat deze mondfuncties zich ontwikkelen en herstellen. Ook kan de orthodontist of tandarts logopedische behandeling adviseren vanwege een verkeerde tongplaatsing tijdens slikken. Hierdoor kunnen gebits­afwijkingen ontstaan of in stand gehouden worden.

Onderstaande links verwijzen naar meer informatie op de website van de beroepsvereniging NVLF en patiëntenverenigingen en openen in een nieuw venster.

Spraak:
- vertraagde spraakontwikkeling
- slissen en lispelen
- nasaliteit
- afwijkende mondgewoonten (o.m. duimzuigen en open-mond-houding)
- verbale ontwikkelingsdyspraxie
- verbale apraxie
- dysartrie
- aangezichtsverlamming
- vloeiendheidsstoornissen: stotteren en broddelen

Taal:
- vertraagde taalontwikkeling (TOS)
- afasie
- dyslexie
- psychomotore retardatie
- taal- en spraakstoornissen bij dementie

Stem:
- stemklachten (o.m. heesheid, schorre stem, stembandknobbeltjes)
- stembandverlamming
- stemproblemen bij kanker
- hyperventilatie
- astma
- COPD
- Genderdysfonie

Gehoor:
- slechthorendheid
- auditieve verwerkingsproblemen
- revalidatie na plaatsing CI
- spraakafzien

Slikken:
- eet- en drinkstoornissen bij kinderen
- slikstoornissen bij volwassenen
- Eet- en drinkproblemen bij dementie_________